Affärsjuridik

Våra tjänster inom affärsjuridik och avtal har i huvudsak växt fram som tjänster för våra befintliga kunder inom redovisning och bokföring samt outsourcing av ekonomi och lön.  Affärsjuridik är ett vitt begrepp. Vi säger inte att vi kan alla områden men de vi regelmässigt arbetar med behärskar vi väl. Några av dessa är:

• Aktiebolagsfrågor
• Bolagsbildningar
• Nyemissioner (av såväl aktier, teckningsoptioner som konvertibler)
• Fusioner
• Delägarfrågor
• Aktieägar-/Kompanjonsavtal
• Hembuds-, förköps- och samtyckesförbehåll
• Förvärv, Överlåtelser och Generationsskiften

 

• Due diligence vid förvärv av företag/verksamheter

• Överlåtelseavtal vid förvärv eller försäljning av företag/verksamheter
• ”Paketering” av fastigheter, företag och verksamheter inför försäljning
• Generationsskifteslösningar

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Vilka är vi?

Affärsjuridik som fungerar. Vi är inte ”fina byrån på fina gatan” vi jobbar hårt med affärsjuridik och redovisning i verkligheten!  Vi löser folks problem – vare sig det gäller redovisning för ditt företag eller juridiska frågor inom affärsjuridik. Kontakta oss på nedanstående formulär.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Design: Mikael Lundén