Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar allt företagande och därmed också våra uppdragsgivare oavsett om dessa är svenska eller utländska börsföretag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

 

Vi har omfattande specialistkunskap och erfarenhet när det gäller att hjälpa uppdragsgivare vid exempelvis bildande av bolag, kapitalanskaffning, ägarspridning, incitamentsprogram för personalen, generationsskiften, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer. Vi har också stor erfarenhet av regelverken för beslut på styrelsemöten och bolagsstämmor, styrelse- och ägaransvar liksom mer rutinmässiga registreringsärenden. Tvångsinlösen och skydd för minoritetsägare är andra frågor som vi regelbundet hanterar.

 

Genom vår breda och djupa erfarenhet av hantering av företag i kris och av tvistlösning på bolagsrättens område kan vi medverka till att så långt möjligt hindra att sådana situationer uppstår.

 

Genom våra väl inarbetade internationella kontakter kan vi lotsa företag rätt på deras väg ut i världen.

 

Vid behov samarbetar vi med företrädare för andra specialkompetenser inom byrån.

 Affärstvister mellan: Aktieägare, styrelse/bolag, firmatecknare.

 

Konkordiala avtal som gäller mellan delägare.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Vilka är vi?

Affärsjuridik som fungerar. Vi är inte ”fina byrån på fina gatan” vi jobbar hårt med affärsjuridik och redovisning i verkligheten!  Vi löser folks problem – vare sig det gäller redovisning för ditt företag eller juridiska frågor inom affärsjuridik. Kontakta oss på nedanstående formulär.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Design: Mikael Lundén