Skatterätt

Skattesystemet har varit föremål för flera stora omfattande reformer under det senaste decenniet och detta spelar en central roll inom affärsjuridiken. Varje år stiftas ett stort antal nya lagar och gamla lagar kompletteras med nya bestämmelser vilket innebär att kvalificerad skatterådgivning är ett centralt område inom all affärsverksamhet. Genom den ökade internationaliseringen har även den internationella beskattningsrätten blivit en viktig faktor för allt fler företag. Medlemskapet i Europeiska unionen har också fått stor betydelse för den svenska beskattningsrätten. FM Redovisning AB erbjuder kvalificerat kunnande i skattefrågor, såväl svenska som internationella och bistår med skatterådgivning inom alla affärsjuridiska områden.

 

FM Redovisning AB biträder företag och deras ägare i alla skattefrågor som kan uppkomma i deras verksamhet. Det inkluderar bland annat företagsbeskattning, individbeskattning, kapitalbeskattning, EU-skatterätt, mervärdesskatt och punktskatter.

 

Exempel på vad vi arbetar med:

• Skatteprocesser

• Omprövningar/överklaganden

• Skatterättslig rådgivning

• Företagsförvärv

• Omstruktureringar

• Upprättande av svenska och internationella bolagsstrukturer

• Vinstutdelningar

• Bonus- och optionsprogram till anställda

• Utländska företags etablering i Sverige

• Generationsskiften

 

SKATTEPROCESSER

Företag och dess ägare blir ibland föremål för olika myndigheters granskning. FM Redovisning AB biträder i dessa fall klienter med råd och som ombud från den första kontakten vid exempelvis en skatterevision och sedan vid en eventuell process. FM Redovisning AB har en långvarig erfarenhet som ombud i olika skatteprocesser och stora delar av skattegruppen har erfarenhet av processer från arbete vid domstol och vid skatteverket.

 

Arbetet med skatteprocesser omfattar allt arbete med anledning av processen såsom betalningsanstånd med skatter, konsekvensanalyser av beslut från skatteverket samt själva processen.

 

Vi samarbetar vid behov med företrädare för andra specialkompetenser inom byrån.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Vilka är vi?

Affärsjuridik som fungerar. Vi är inte ”fina byrån på fina gatan” vi jobbar hårt med affärsjuridik och redovisning i verkligheten!  Vi löser folks problem – vare sig det gäller redovisning för ditt företag eller juridiska frågor inom affärsjuridik. Kontakta oss på nedanstående formulär.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Design: Mikael Lundén