Vi hjälper dig med värdepapper och -hantering.

Tänk på att skapa olika portföljer utifrån värdering vid bokslutet för att förenkla din hantering.

Från FM-Redovisning AB får du uppgift om både anskaffningsvärden och marknadsvärden vid bokslutsdagen 31 december vilket hjälper dig vid värdering av dina portföljer vid bokslutet.

Ska dina poster värderas enligt anskaffningsvärde eller verkligt värde?

Exportera dina portföljer till Excel. Kalkylerna ger dig ett bra underlag inför ditt bokslut. Spara dem i våra boksluts kundstruktur för att du ska nå dem på ett smidigt sätt under ditt bokslutsarbete.

 

Vid deklaration

När ett aktiebolag äger aktier kan innehavet skattemässigt vara av tre olika slag.  Aktien kan vara

en lageraktie, en näringsbetingad aktie eller en kapitalplaceringsaktie.

 

Lageraktie

Lageraktie är det om aktien är lager i företaget (t.ex. om aktiebolaget bedriver yrkesmässig

värdepappershandel eller bedriver byggnadsrörelse och innehavet avser aktier i ett fastighetsförvaltande företag). Omsättning av sådana lageraktier beskattas enligt de vanliga reglerna för

näringsverksamhet.

 

Är aktien inte en lageraktie är det en kapitaltillgång i företaget och kan då antingen vara en

näringsbetingad aktie eller en kapitalplaceringsaktie.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Vilka är vi?

Affärsjuridik som fungerar. Vi är inte ”fina byrån på fina gatan” vi jobbar hårt med affärsjuridik och redovisning i verkligheten!  Vi löser folks problem – vare sig det gäller redovisning för ditt företag eller juridiska frågor inom affärsjuridik. Kontakta oss på nedanstående formulär.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Design: Mikael Lundén